Etiket: SQL Where komutu

SQL Notları 1 ( Where Komutu )

WHERE Komutu Where filtresi, bir koşula göre veri seçmek istenen sorgularda kullanılır. Oluşturulan sorguda Where ifadesinden sonra koşul-şart belirtilir. Kullanımı :Select “sütun_adı” From “tablo_adı”Where “koşul” Örnek : Product tablosunda yer alan , ProductID değeri 24 olan ürünlerin listelenmesi. SELECT ProductID, Name { ProductID ve Name sütunlarını seçiyoruz } FROM Product …